My CMS

RFID Total solutions

RFID มีข้อได้เปรียบกับ Barcode อย่างไร??

March 5th, 2015

RFID มีข้อได้เปรียบกับ Barcode อย่างไร?? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ในเมื่อปัจจุบันก็นิยมใช่ Barcode กับทุกอย่างอยู่แล้ว ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างของทั้ง 2 ระบบว่ามีความเหมือน หรือ ต่างกันอย่างไร

 1. มีความละเอียดและสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า ซึ่งทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้
 2. ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการอ่านแท็บข้อมูลจากบาร์โค้ดได้ถึง 10 เท่า
 3. ความสามารถในการอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆแถบของ RFID
 4. สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับโดยไม่จำเป็นต้องนำไปจ่อในมุมที่เหมะสมอย่างการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด
 5. ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี RFID นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 5% ขณะเดียวกันความถูกต้องของการอ่านข้อมูลบาร์โค้ดอยู่ที่ 80 %
 6. สามารถเขียนทับข้อมูลได้ จึงทำให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะลดต้นทุนการผลิดป้ายสินค้าซึ่งในส่วนนี้มี 5%ของรายรับ บริษัท
 1. สามารถขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอ่านข้อมูลซ้ำที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบาร์โค้ด
 2. ความเสียหายของป้ายชื่อ Tag น้อยกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์
 3. ระบบความปลอดภัยสูงกว่า ยากต่อการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ
 4. ทนทานต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทกต่างๆ ที่จะเกิดความเสียหาย

 

เทคโนโลยี RFID และ Barcode

ในปัจจุบันมีการกล่าวกันอย่างแพร่หลายว่า เทคโนโลยี RFID จะมาแทนที่ barcode ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากว่าเทคโนโลยี RFID มีจุดดีกว่าBarcode อยู่หลายประการ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีบาร์โค้ดมีจุดดีอยู่มากมายที่ RFID ไม่มีสามารถที่จะทำได้ ดังนั้นความคิดที่ว่าRFID จะมาแทนบาร์โค้ดอาจเป็นไปได้ยาก บทนี้จะอธิบายให้เห็นถึงจุดดีและจุดเสียของเทคโนโลยี RFID และบาร์โค้ดเพื่อชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีทั้งสองอย่างต่างมีจุดดีของตนเอง และความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละประเภท แตกต่างกัน

เทคโนโลยี Barcode บาร์โค้ด คือ การพิมพ์สัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงข้อความต่างๆ โดยปกติการพิมพ์จะพิมพ์สัญญลักษณ์เป็นเส้นตรง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ จุด โดยระยะห่างของแต่ละจุดจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิคในการแปลสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นข้อความต่างๆเรียกว่า Symbology ซึ่งจะมีลักษณะหลักๆดังต่อไปนี้

–              การถอดรหัส เทคนิคที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งต้องสามารถถอดรหัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดในการถอดรหัส

–              ความเข้มของตัวอักษร ถ้าตัวอักษรแต่ละตัวมีความเข้มมาก ก็จะสามารถที่แสดงถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นตามไปด้วย

–              ความสามารถในการตรวจสอบข้อผิดพลาด ระบบ Symbology ที่ดีจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่อ่านขึ้นมานั้นมีความถูกต้องและแม่นยำ

กระบวนการอ่านบาร์โค้ด

อุปกรณ์ที่ใช้การอ่านบาร์โค้ดเรียกว่า เครื่องอ่านบาร์โค้ด(barcode scanner) เครื่องอ่านบาร์โค้ดอาศัยคลื่นแสงโดยการส่งคลื่นแสงไปยังแถบบาร์โค้ด ในระหว่างการอ่านแถบบาร์โค้ด คลื่นแสงไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากแถบบาร์โค้ดได้ ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มความยาวของบาร์โค้ด ขนาดความสูงของเครื่องอ่านบาร์โค้ดก็จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อที่จะให้คลื่นแสงสามารถที่จะครอบคลุมแถบบาร์โค้ดทั้งหมดได้

ระหว่างการอ่าน เครื่องอ่านจะทำการวัดลำแสงที่สะท้อนกลับมาจากแถบสีดำ และบริเวณสีขาวของแถบบาร์โค้ด โดยที่แถบสีดำจะดูดซับคลื่นแสง ในขณะที่บริเวณสีขาวจะทำการสะท้อนคลื่นแสง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Photo diode หรือ Photocell  จะทำการแปลงคลื่นแสงที่ได้รับเป็นคลื่นไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะทำการแปลงคลื่นไฟฟ้าเป็นข้อมูล

Digital ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นรูปรหัส ASCII

หน้าตาความแตกต่างของ RFID&Barcode

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ในปัจจุบันเครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบปากกา ซึ่งประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายปากกาซึ่งมีแสงอยู่ที่ปลาย ในช่วงการอ่านแถบบาร์โค้ดต้องถูกคลื่นแสงส่องตลอดเวลา จุดดีของเครื่องอ่านแบบนี้ คือราคาไม่แพงและมีน้ำหนักเบา แต่จุดเสียของเครื่องอ่านแบบนี้คือ หากแถบบาร์โค้ดติดอยู่บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ทำให้เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
 • เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ เครื่องอ่านแบบนี้เป็นเครื่องอ่านที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด จุดดีของเครื่องอ่านแบบนี้คือสามารถเลเซอร์แต่ละลำแสงสามารถที่จะอ่านแถบบาร์โค้ดได้ด้วยความเร็ว 40-800 ครั้งต่อวินาที ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลำแสงบาร์โค้ดเพียงแค่ลำแสงเดียวก็สามารถอ่านแถบบาร์โค้ดได้
 • เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ใช้วิธีการจับภาพแถบบาร์โค้ดพอจับภาพเสร็จก็จะปรับภาพดังกล่าว เป็นข้อมูลที่เป็นแบบดิจิตอลเหมือนเช่นบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ จุดเสีย คือไม่สามารถอ่านแถบบาร์โค้ดที่ยาวได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการจับภาพ
 • เครื่องอ่านแบบกล้อง กล้องขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในเครื่องอ่าน กล้องขนาดเล็กนี้จะทำการจับภาพบาร์โค้ดและทำการประมวลผล แต่เครื่องนี้อ่อนไหวต่อบาร์โค้ดมากและแถบควรจะมีความแตกต่างจากสีอย่างชัดเจน

ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี RFID เมื่อเทียบกับ barcode

 • RFID สามารถอ่านข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ข้อมูลที่บันทึกใน RFID Tag สามารถที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไปได้ในขณะที่บาร์โค้ดไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ โดยปกติ RFID Tag สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้มากถึง 100000 ครั้ง
 • การอ่านโดยไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็จะสามารถส่งข้อมูลได้ซึ่งแตกต่างจากบาร์โค้ดอย่างชัดเจน
 • ระยะการอ่านที่ไกล เช่นที่ความถี่ UHF จะสามารถอ่าน RFID Tag ได้ถึง4-5 เมตรในสภาพแวดล้อมที่ปกติ ถ้าเป็นจำพวกแบบ Active ก็สามารถส่งได้ไกลขึ้นไปอีก ซึ่งอาจจะส่งได้ถึง 30 เมตรในบางกรณี แต่บาร์โค้ดต้องใช้คลื่นแสงในการส่งซึ่งส่วนมากจะไม่เกิน 9 เมตร ในการส่ง
 • ในการบันทึกข้อมูลของ RFID Tag มากกว่า บาร์โค้ดหลายเท่าตัว
 • ความคงทนมากกว่าเช่นในสภาพที่เปียกชื้น การเคลื่อนที่ต่างๆ RFID Tag จะทำได้ดี แต่บาร์โค้ดไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจจะเสียหายง่าย

 

 

 

bar-code-rfid