My CMS

RFID Total solutions

การประยุกต์ใช้งานของ RFID ในปัจจุบัน

March 5th, 2015
  • ทดแทนระบบบาร์โค้ด
  • Access control / persanal identification หรือการเข้าออกอาคารแทนการใช้บัตรแม่เหล็ก
  • ระบบโลจิสติกส์ เพื่อจะ Tag ไว้กับสินค้าต่างๆ
  • ระบบ Animal Tracking ใช้กับปศุสัตว์ให้เป็นระบบฟาร์ม
  • ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์(e-ticket) เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน
  • ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)
  • ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ immobilizer ในรถยนต์ป้องกันกุญแจผีในการขโมยรถยนต์
  • ระบบห้องสมุด ดิจิตอล (e-library) ในการยืมคืนอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

RFID กับอุตสาหกรรมรถยนต์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับอุตสาหกรรมรถยนต์มีงานหลัก ๆ คือ การติดตามส่วนประกอบรถยนต์ ก็จะประกอบไปด้วย การบริหารสินค้าคงคลัง การประกอบรถยนต์ การป้องกันการขโมย การยืนยันความถูกต้องของตัวสินค้าว่าเป็นของแท้ไม่ได้มีการทำลอกเลียนแบบ การบำรุงรักษา และ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อีกด้านหนึ่งในส่วนของการประยุกต์ใช้กับตัวรถยนต์ ก็จะให้ความสำคัญในเรื่อง การแสดงตัวของรถยนต์แต่ละคัน การอนุญาตการเข้า-ออก ( การฝัง RFID ไว้กับกุญแจ หรือ คีย์การ์ดสำหรับเปิดประตูรถ ) และการติดตามวัดแรงดันของยางรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มีการดูแลเอาใจใส่ที่สะดวกสบายมากยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลด (1)

 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในแพทย์

ในปัจุบันได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี RFID เข้าไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยาของประเทศให้การรับรองและอนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีฝังชิ้นส่วนของไมโครชิพ หรือ เก็บหน่วยข้อมูลอัจฉริยะขนาดจิ๋ว ซึ่งทำงานด้วยระบบ RFID เข้าสู่ผิวหนังผู้ป่วยได้ โดยลักษณะรูปร่างของเจ้าไมโครชิพนี้จะมีขนาดเล็กมาก ๆมีขนาดเท่า “ เมล็ดข้าว” เท่านั้นเอง และใช้ฉีดเข้าไปฝังตัวใต้ผิวหนังของผู้ป่วย เพื่อช่วยเก็บข้อมูลในทางการแพทย์ อาทิเช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ข้อมูลการเกิดภูมิแพ้ ข้อมูลลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อให้แพทย์ช่วยรักษาและวินิจฉัยให้ตรงกับโรคมากที่สุดอีกทั้งยังใช้ เป็นรหัสส่วนบุคคลของผู้ป่วยอีกด้วย อนึ่งวิธีการนี้มีความรอบคอบมากเพื่อให้สามารถดูแลอาการผู้ป่วยได้ทันท่วงทีในทุกๆสถานการณ์

ww        ดาวน์โหลด (2)

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในเกษตรกรรม,ปศุสัตว์

สำหรับภายในประเทศไทยเองก็ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเช่นเดียวกัน เช่น ในปัจจุบัน ฟาร์มบ้างแห่งในประเทศไทยได้นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการเลี้ยงสุกร เพื่อให้ได้มาตรฐาน ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป ทางฟาร์มได้นำซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Porcode Management System ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี RFID เพื่อควบคุมเครื่องให้อาหารแม่หมู ซึ่งระบบจะควบคุมให้เครื่องให้อาหารปล่อยอาหารมาตามปริมาณที่เหมาะสมกับแม่หมูแต่ละตัว ระบบให้อาหารหมูอัตโนมัตินี้ ประกอบไปด้วย แถบ RFID สำหรับระบุหมายเลขประจำตัวของแม่หมูแต่ละตัว ซึ่งจะติดไว้ที่หูของแม่หมู , เครื่องอ่าน RFID ซึ่งจะติดอยู่ที่ผนังบริเวณจุดให้อาหารทำหน้าที่รับสัญญาณจากแถบ RFID ทำให้รู้ว่าแม่หมูที่เข้ามากินอาหารเป็นแม่หมูหมายเลขใด     ในกรณีเดียวกัน การเลี้ยงฟาร์มวัว   ฟาร์มกุ้ง ก็สามารถดัดแปลงเพื่อนำเทคโลโลยี RFID นำไปใช้ได้เช่นกัน

images (1)   images (2)

 

images (3)

RFID ใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งบนท้องถนน

โดยหลักการทำงานของระบบเทคโนโลยี RFID จะมีการตรวจจับรถที่วิ่งผ่านจุดที่กำหนดไว้อย่างน้อย 2 จุด เพื่อให้ได้ระยะทางและเวลาที่รถใช้ในการเดินทาง ซึ่งเมื่อนำระยะทางมาหารด้วยเวลาก็จะสามารถคำนวณความเร็วเฉลี่ยของรถคันดังกล่าว ถ้าคำนวณความเร็วเฉลี่ยแล้วผลปรากฏว่า รถคันดังกล่าวขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดก็จะถือว่ามีความผิดและสามารถเก็บข้อมูลรถคันดังกล่าวเพื่อทำการออกใบสั่งตามไปที่บ้านได้อีกด้วย

 

images (5)                images (4)

 

 

ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID

เริ่มจาก Original Station (สถานีต้นทาง) เช่น โรงงานผู้ผลิต ผู้ใช้งานจะนำRFID Tag ติดไว้ที่รถขนส่งเมื่อรถขนส่งวิ่งผ่านจุดตรวจสอบ(Check Point) ที่มีการติดตั้งเครื่องอ่าน RFID เช่น ประตูทางเข้าออก ซึ่งอาจแบ่งแยกเป็นโซนต่างๆได้ตามความต้องการ เครื่องอ่านจะบันทึกข้อมูลรถ,เวลาการเข้า–ออก ในโซนต่างๆ แล้วส่งต่อไปสู่ระบบหลักเพื่อการทำงานร่วมกับระบบประมวลผลอื่นๆเช่น ERP (Enterprise Resource Planning)โดยอัตโนมัติ เมื่อรถขนส่งวิ่งไปตามจุดต่างๆในเครือข่ายเช่น Distribution Station(สถานีกระจายสินค้า),Shipping Station (สถานีปลายทาง) หรือจุดตรวจสอบอื่นๆที่วางตำแหน่งไว้ ข้อมูลรถ,เวลาการเข้า–ออก ในโซนนั้นจะถูกส่งมาที่ระบบหลักโดยอัตโนมัติเช่นกันกรณีที่ต้องการติดตามรถขนส่งระหว่างทางสามารถเพิ่มระบบติดตามยานพาหนะด้วย GPS เพื่อติดตามตำแหน่งของรถและอัพเดทข้อมูลผ่าน GPRS ได้ตลอดเวลากรณีที่ต้องการยืนยันการรับส่งสินค้า ณ.สถานีต่างๆ สามารถเพิ่ม RFID Mobile Reader เพื่อยืนยันการรับส่งสินค้าขึ้นรถ และอัพเดทข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายที่จุดตรวจสอบหรือผ่าน GPRS ไปยังระบบหลักเพื่อความรวดเร็ว และถูกต้องของข้อมูล

ดาวน์โหลด (8)        ดาวน์โหลด (9)

 

การเข้า-ออกอาคาร (Access Control / Personal Identification) หรือแทนการใช้บัตรเสียบSmart card เนื่องบัตรแถบแม่เหล็กเมื่อมีการใช้งานนานจะมีการชำรุดสูง แต่บัตรแบบ RFID ไม่มีการสัมผัสและเครื่องสามารถอ่านข้อมูลระยะไกลได้ด้วย

ดาวน์โหลด (4)          ดาวน์โหลด (6)

ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน ใช้ RFID ช่วยประหยัดเวลาในการต่อคิวชำระเงินได้มากระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)  กระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศในปัจจุบันได้ฝัง RFID Tag ไว้ โดยภายใน Tag ที่ฝังไว้จะมีข้อมูลของบุคคลที่เป็นเจ้าของ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีที่เดินผ่านบริเวณเครื่องอ่านสัญญาณ ทำให้เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และช่วยในการรักษาความปลอดภัยในมีประสิทธิภาพมากขึ้น

images (6)

 

RFID กับการจ่ายเงิน

อุปกรณ์มือถือ เช่นโทรศัพท์มือถือที่มีเครื่องอ่าน NFC ฝังอยู่สามารถทำงานเป็น RFID tag ได้  ซึ่งต่างจากเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีในปัจจุบันที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องอ่านเพียงอย่างเดียว การทำงานในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้ใน Application ในเรื่องการเงิน เช่น การจ่ายเงินชำระค่าผ่านทาง  การจ่ายเงินตาม POSต่าง ๆ เพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือไปใกล้กับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี  ที่ติดตั้งไว้ที่จุดชำระเงิน  ก็สามารถทำการชำระเงินได้ แทนการชำระเงินด้วยบัตรอาร์เอฟไอดี  หรือเงินสดเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการ ตลอดจนลดภาระการเสียเวลาต่างๆได้ดีอีกด้วย

ดาวน์โหลด (10)

 

RFID ใช้ในการระบุภาพลักษณ์ของรถช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องรถถูกขโมย

เรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในการจะทำให้เทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้บูรณาการ ในการป้องกันการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเบื้องต้นได้เสนอให้กรมการขนส่งทางบกออกกฎกระทรวงกำหนดให้รถยนต์ทุกชนิดและจักรยานยนต์มีการติดตั้ง “เทคโนโลยี RFID”(RadioFrequency Identification) เพื่อแสดงอัตลักษณ์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเลขทะเบียนเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สี ยี่ห้อ หากนำรถไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามเส้นทางหรือสืบหาที่มาของรถได้ ง่ายขึ้น ในที่นี่ถ้าคนร้ายจะขโมยรถไปก็สามารถตรวจความผิดปกติในการผ่านด่านเข้าออกได้อีกด้วย ถ้าคนร้ายพยายามแกะเอาตัว teg RFID ออกก็จะไม่สามารถขับผ่านด่านตรวจได้ เพราะรถทุกคันจะต้องทำการลงทะเบียนและติดtegทั้งหมด ยังไม่พอถ้าคนร้ายจะนำเอาtegมาจากรถอีกคันหนึ่งมาใส่กับคันที่ขโมยมาก็ไม่สามารถทำได้ เพราะถ้าผ่านด่าน ด่านก็จะแสดงผลข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวteg ว่าอัตลักษณ์ของรถคันดังกล่าวไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่งมา ก็จะสามารถสกัดกั้นรถต้องสงสัยได้ ก่อนที่จะนำเอาไปใช้ก่อเหตุ

ดาวน์โหลด (3)