My CMS

RFID Total solutions

RFID กับงาน Access Control

March 6th, 2015

RFID กับงาน Access Control ควบคุมสิทธิ์การเข้าออกประตู อาคาร สถานที่

ระบบ Access Control อย่างง่ายโดยจะจำลองเป็นการเปิดปิดประตูอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้นำการ์ด RFID หรือ RFID Tag มาทาบบนตัวอ่าน(RFID Reader) ระบบก็จะแสดงข้อมูลรหัส ID ที่อยู่ในการ์ดนั้นพร้อมกับปลดล็อกประตูให้เปิดออกเป็นเวลา 10 วินาที หลังจากนั้นประตูก็จะถูกล็อกอีกครั้ง โดยในการเข้าออกแต่ละครั้งก็จะมีการบันทึกรหัส ID ของการ์ดแต่ละใบด้วยพร้อมกับบันทึกวันและเวลาลงใน Micro SD Card เพื่อสามารถทำเป็น Record ไว้ตรวจสอบได้ภายหลังได้

RFID Gate

RFID กับระบบ Access control

จะเป็นโซลูชั่นใหม่ที่ทันสมัยที่ให้ผู้ใช้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลของระบบได้ทันท่วงทีและถูกต้องที่จะก้าวเข้าไปในพื้นที่ของอุปกรณ์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ประตูปิด – เปิด   ประตูทางผ่าน  ประตูไม้กั้น  ซึ่งระบบจะมีพลังงานจาก 3 องค์ประกอบหลักๆ คือ

 • Access control soft ware
 • RFID Badges/Tags
 • RFID Reader

ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงระบบและมีการเรียนรู้ระบบที่ดี และจะมีประสิทธิภาพจากสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่ดีอีกด้วย ทำให้แบ่งแยกหน้าที่ของผู้ที่เข้าพื้นที่จะมีความรับผิดชอบนั้นๆที่แตกต่างกันออกไป

 

RFID Access control  สามารถนำประยุกต์ใช้งานได้หลายองค์กร หลายรูปแบบ เช่น

 • RFID กับสำนักงาน อาคาร คอนโด หอพัก
 • RFID กับ ห้างสรรพสินค้า
 • RFID กับ โรงงาน

UHF Hands-Free Reader มีประสิทธิภาพการทำงานสูง และมันจะมีขนาดเล็ก ส่วนการรวบรวมประมวลผลจะนำเอา UHF กับ Mifare มารวมกันเป็น Dual Technology 13.56 Mhz + UHF Hybrid ISO RFID Card (No battery Required) ดังรูปตัวอย่างของการเข้าออกประตู

 

RFID Access control UHF Long range RFID Access control RFID Access control RFID Authen access control

 

 

การพัฒนาของระบบ KEY Card มาเป็น RFID

เมื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับ RFID ได้เข้ามา ทำให้ระบบ Key Card เดิมได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นบัตรเหมือนบัตร ATM แต่ไม่มีแถบแม่เหล็กหลังบัตร สามารถพกพาได้สะดวก บางแบบยังออกแบบเป็นพวงกุญแจขนาดเล็กเท่ากับสลักฝาเครื่องดื่มกระป๋อง การใช้งานก็เปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งใช้คลื่นวิทยุในการส่งสัญญาณรหัสบัตรไปยังเครื่องอ่านบัตร ทำให้ไม่ต้องมีการรูดหรือเสียบบัตรอีกต่อไป เพียงแต่นำบัตรไปวางในตำแหน่งด้านหน้าของเครื่องอ่านบัตร หากสักประมาณ 3-6 เซ็นติเมตร ประตูก็จะปลดล๊อค

เคยสงสัยหรือไม่ว่าแล้วประตูปลดล๊อคได้อย่างไร หลักการทำงานก็ง่ายๆ ครับ เมื่อเรานำบัตรไปทาบหน้าเครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องอ่านบัตรจะส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ ออกมาจากขดลวดซึ่งทำหน้าที่เป็นสายอากาศ จากนั้นบัตร RFID ที่เรามักใช้สำหรับงาน Access Control ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้งานกันอยู่ใน 2 ย่านความถี่ได้แก่ 125 kHz (Proximity Card) และ 13.75 mHz (Mifare Card) ภายในจะมีขดลวดเล็กพันเป็นวงและเชื่องต่อเข้ากับ Chip ซึ่งถูกฝังอยู่ภายในตัวบัตร (RFID Card) เมื่อบัตรถูกนำไปใกล้รัศมีที่สามารถรับสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ จากเครื่องอ่านบัตร บัตรจะได้รับกระแสไฟฟ้านำเหนี่ยว ทำให้เกิดเป็นพลังงาน และส่งกลับข้อมูลออกไปยังเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรก็จะทำการแปลรหัสที่ได้ออกมาและตรวจสอบ ว่ารหัสนี้มีสิทธิในการผ่านเข้าออกหรือไม่ ถ้ามีเครื่องอ่านบัตรก็จะทำการสั่งให้ชุด Relay ทำงานตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงชุดกลอนล๊อค ทำให้ประตูถูกปลดล๊อคนั้นเอง

 

 

 1. Basic readers: จะทำการอ่านหมายเลขบัตรหรือรหัส PIN และส่งข้อมูลต่อไปยังแผงควบคุม
  2. Semi-intelligent readers : ใช้ควบคุมในปัจจัยการผลิตทั้งหมดและส่งผลที่จำเป็นในการควบคุม
  ระบบฮาร์ดแวร์ประตู (ล็อคประตูอัตโนมัติ) แต่ไม่ได้ตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าถึง เมื่อผู้ใช้มีการใช้
  บัตรหรือเข้าสู่ PIN ระบบจะส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุมหลักและรอการตอบกลับแล้วจึงนำไปประมวล
  ผลตามฟังก์ชั่นของระบบต่อไป
 2. 3. Intelligent readers : ใช้ควบคุมปัจจัยการผลิตทั้งหมดและควบคุมฮาร์ดแวร์ประตู มีหน่วยความจำและการประมวลผลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของระบบ เช่นเดียวกับ Semi-intelligent readers แต่จะเชื่อม ต่อกับแผงควบคุมแผงควบคุมจะส่งค่าการปรับปรุงการตั้งค่าและเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้อ่านนอกจากนี้ยัง มีรุ่นใหม่ที่เรียกว่า IP Reader ระบบที่มีการอ่าน IP จะสื่อสารโดยตรงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น  ตัวประมวลระบบ ซึ่งคุณสมบัติสามารถเพิ่มเติมเข้าไปในระบบได้ เช่น จอแอลซีดี กล้อง CCTV และฟังก์ชั่นอื่นๆ  สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

 

ประเภทของ RFID สำหรับการใช้ในงาน Access control

สามารถ แบ่งตามระบบการใช้งานได้หลักๆ  2 รูปแบบคือ

1. แบบ On line System

เหมาะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ หรือการเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นซับซ้อนสูง  เช่น ระบบ RFID สำหรับลานจอดรถคิดเงิน  ระบบการเข้าออกสวนสนุก   มีผู้คนเกี่ยวข้อง เข้าออกเป็นจำนวนมาก  ในกรณีเครื่องอ่าน RFID (RFID Reader) ทั้งหมดในระบบ

 

 

2.แบบ Off line System

เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ที่มีจุดเข้าออกแต่ละจุดไกลกัน มีจำนวนจุดมาก ที่ไม่เหมาะต่อการเดินสาย  หรือไม่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์แบบซับซ้อน

เช่น ประตูห้องพัก  การใช้งานระบบประตูของ โรงแรม Hotel Lock กับบัตรมาตรฐาน T5557

rfid-Hotel-lock

 

มาดู VDO แสดงถึงการรับรู้ของบัตร RFID ประเภท Proximity Card และ Reader ของระบบที่มี บอร์ด ควบคุมการทำงาน

1.ใช้กับงาน นับจำนวนนักเรียน การรับปริญญา ระบบขนส่ง

2.ไม้กั้นหมู่บ้าน งานอีเว้นต่างๆที่มีประชากรเยอะๆ

3.การนับสินค้า พืชผักสวนครัว การนับอาวุธของหน่วยทหาร และอื่นๆอีกมากมาย ประยุกต์ได้ทุกประเภท